skip to Main Content
Menu

Landelijke seminars

Verspreid door het land zijn vijf seminars georganiseerd. De resultaten van het onderzoek zijn hier gedeeld, de geformuleerde basisregels gepresenteerd en er was ruimte voor vragen.

Onderwijs en de toekomst

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst. Syncasso en Kredietbank Nederland kijken verder dan de korte termijn en betrekken om die reden ook onderwijsinstellingen bij de seminars. De seminars vonden plaats op verschillende hogescholen in Nederland en onderwijsorganisaties kunnen ons onderzoek integreren in het lesprogramma. Door verbinding te leggen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven kunnen we de schuldenproblematiek ook op de lange termijn beter terugdringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Otter.

Eerdere samenwerking

Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke drempels mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp.
Onder de noemer ‘AFGELOST = OPGELOST’ is een reeks communicatiemiddelen ontwikkeld die de doelgroep overtuigt van het belang om in een vroeg stadium contact te zoeken met professionele schuldhulpverleners.
Meer weten over dit eerdere project? Kijk dan op www.afgelostisopgelost.nl

Taalmeter

Stichting Lezen & Schrijven heeft een Taalmeter ontwikkeld. Hiermee kunt u online snel een indicatie krijgen of iemand mogelijk moeite heeft met lezen.
Meer informatie over de taalmeter.

Ook interessant

Er zijn eerder ook onderzoeken gedaan naar dit onderwerp.
Download pdf “Laaggeletterdheid en geld”
Onderzoeken over laaggeletterdheid

Back To Top