skip to Main Content
Menu

Materialen project Lezen ≠ Begrijpen

Op deze pagina kunt u de materialen van dit project downloaden. We hopen dat deze middelen u helpen om binnen uw organisatie hier aandacht voor te vragen.

Rapporten

  • Eindrapport ‘Lezen ≠ Begrijpen: De invloed van beperkte leesvaardigheid op de omgang met financiële problemen’ 
    Download eindrapport
  • Deelrapport 1: ‘Gedetailleerde beschrijving van het eerste deelonderzoek naar de omvang van het probleem van beperkte leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen’
    Download deelrapport 1
  • Deelrapport 2: Gedetailleerde beschrijving van het tweede deelonderzoek naar de impact van leesvaardigheidsproblemen op de omgang met financiële problemen’
    Download deelrapport 2

Materialen seminars

Materialen voor professionals

Back To Top