skip to Main Content
Menu

Onderzoek

We weten hoeveel Nederlanders er laaggeletterd zijn, maar we weten niet hoeveel mensen er laaggeletterd zijn bij de schuldhulp en gerechtsdeurwaarders. Onze ervaring geeft sterk aan dat het aantal groter is dan het gemiddelde in Nederland. Voor laaggeletterden is het namelijk moeilijker om hun financiën op orde te houden. Ons samenwerkingsverband gaat onderzoeken hoe groot deze percentages daadwerkelijk zijn. Dr. Martijn Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen zal het wetenschappelijke onderzoek uitvoeren.

Identificeren en basisregels

Tevens onderzoeken we hoe we laaggeletterden kunnen identificeren binnen beide databases, zodat we met deze groep beter kunnen communiceren. Daarna ontwikkelen we samen met de Stichting Lezen & Schrijven basisregels voor het effectiever communiceren met laaggeletterden over schulden. Daarmee kunnen we schulden bij deze doelgroep sneller oplossen en veel ellende voorkomen.

Met deze kennis gaan we onze behandeltrajecten optimaliseren, waarna we met een wetenschappelijke test de basisregels valideren.

Onderzoeksrapport

De door ons verkregen kennis wordt vertaald in een onderzoeksrapport. Dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan onze ketenpartners in Nederland middels deze website. Lees hier meer over het onderzoek

Laaggeletterdheid

Wilt u meer weten over laaggeletterdheid? En wilt u samen aan de slag om problemen met armoede en schulden bij de bron aan te pakken? Stichting Lezen & Schrijven kan u daarbij helpen. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties bij het opbouwen van een lokale infrastructuur. Ook zijn er diverse instrumenten en materialen beschikbaar. Zo kunnen we samen zo veel mogelijk laaggeletterden vinden en scholen. Meer informatie over het programma: taalvoorhetleven.nl

Back To Top