skip to Main Content
Menu

Onderzoek

Het onderzoek naar laaggeletterdheid bij Syncasso en Kredietbank Nederland vindt plaats in 5 verschillende fasen.

Fase 1: In kaart brengen percentage laaggeletterden:

Met een steekproef zullen bij de Kredietbank Nederland 500 taalmeters worden afgenomen tijdens het intakeproces. Bij Syncasso zullen 600 taalmeters tijdens een huisbezoek worden afgenomen bij at random geselecteerde debiteur-klanten van Syncasso.

Afgerond april 2018: lees hier het rapport Onderzoek naar leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen.

Fase 2: Ontwikkeling middelen:

Met de kennis en expertise van Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelen we basisregels voor de communicatietrajecten van Syncasso en Kredietbank Nederland.

Afgerond augustus 2018: lees hier het rapport De invloed van beperkte leesvaardigheid op de omgang met financiële problemen.

Fase 3: Testen van de middelen:

De op die basisregels gebaseerde communicatiemiddelen zullen in de praktijk bij Syncasso en Kredietbank Nederland worden ingezet. Daarbij worden de middelen gemeten en geëvalueerd zodat deze kunnen worden geoptimaliseerd.

Fase 4: Delen van kennis:

Tijdens een vijftal seminars zullen we de opgedane kennis delen. Deze bijeenkomsten zijn voor studenten, gemeenten, onderwijsinstellingen, schuldhulpverleners incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.

Fase 5: Testen langetermijneffecten:

Zeven maanden na de invoer van de communicatiemiddelen zal het langetermijneffect worden gemeten. De resultaten zullen op de website worden gedeeld.

Onderzoeksrapport

De door ons gekregen kennis wordt vertaald in een onderzoeksrapport. Dit rapport is beschikbaar voor onze ketenpartners in Nederland.
Klik hier voor het eindrapport en de andere ontwikkelde materialen.

Back To Top