skip to Main Content
Menu

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door: auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de initiatiefnemers. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van deze partijen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren of op andere wijze in strijd met de kennelijke bedoeling te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, staan de initiatiefnemers niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Dezeaanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of het gebruik van ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Initiatiefnemers kunnen niet instaan voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Back To Top