skip to Main Content
Menu

Laaggeletterdheid in kaart voor effectievere communicatie

Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite om de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn bij gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Als reden hiervoor noemen deze onderzoekers dat schuldenaren die laag scoren op de leestest vaker moeite hebben met het openen van hun post en zich minder vaak eigenaar van het probleem voelen.

Om dit verder te onderzoeken voeren Syncasso, Kredietbank Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Stichting Lezen & Schrijven een onderzoek uit. Dit project heeft als naam ‘LEZEN ≠ BEGRIJPEN’.

Seminars

Dinsdag 15 januari 2019 Leeuwarden – NHL Stenden
Dinsdag 22 januari 2019 Breda – Avans
Donderdag 24 januari 2019 Zwolle – Windesheim
Donderdag 31 januari 2019 Utrecht – Hogeschool Utrecht
Donderdag 7 maart 2019 Rotterdam – InHolland
Back To Top