skip to Main Content
Menu

Eerder deze week verscheen de Kamerbrief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Goed om te lezen dat ons onderzoek ‘Lezen ≠ Begrijpen’ gezien wordt als “voorbeeld van organisaties, werkwijzen of aanpakken die de afgelopen jaren opvielen of inspireerden. Zij geven kleur aan de beweging voor een vaardiger Nederland die we de komende jaren met alle betrokken partijen gezamenlijk willen vormen.”

Meer over het onderzoek en het vervolg erop staat in inspiratiekader 1 van de Kamerbrief van minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatsecretaris Knops (BZK).

Back To Top