skip to Main Content
Menu

Medewerkers van Kredietbank Nederland nemen sinds juli van dit jaar bij elk intakegesprek een zogenaamde ‘taalmeter’ af. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen nemen de taalmeter bij huisbezoeken aan cliënten van Syncasso af. Op die manier wordt in de eerste fase van het project het aantal laaggeletterden bij deze instanties in kaart gebracht. Uiteindelijk moet het project leiden tot effectievere communicatie voor laaggeletterden in schuldhulp- en incassotrajecten.

Paul Otter, directeur SyncassoLab en Social Responsibility en gerechtsdeurwaarder, is enthousiast over de voortvarende start en kijkt uit naar de resultaten van het project. “In Nederland zijn 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, deze groep heeft moeite om de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en/of te begrijpen. Ik zeg en/of, want lezen is niet hetzelfde als de informatie ook begrijpen. Dat verklaart direct de naam van het project. Met de resultaten willen we onze dienstverlening verder verbeteren door communicatiemiddelen te ontwikkelen. Deze middelen dragen er aan bij dat dat ook laaggeletterden onze communicatie-uitingen kunnen lezen en begrijpen. Stichting Lezen & Schrijven is hierbij de verbindende schakel.

Voor het delen van kennis zullen in 2019 voor studenten, gemeenten, onderwijsinstellingen, schuldhulpverleners, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders seminars worden georganiseerd. Het onderzoek zal resulteren in een onderzoeksrapport, dat via deze website aan de ketenpartners ter beschikking wordt gesteld.

Back To Top